A BME Kommunikáció és médiatudomány szak blogja

#Konzervtelefon

Facebook: Önkényes cenzor, vagy a szólásszabadság fellegvára?

2019. november 17. - Molnár Donát

A szólás- és véleményszabadság rendkívül nehezen definiálható jogfilozófiai fogalmak. Ahány ország, annyiféle értelmezés: minden jogrendszer máshol húzza meg a kimondható és tiltott megnyilatkozások közötti határvonalat. Ráadásul döntést hozni erről ma már nem kizárólagosan állami hatáskör, a közösségi médiumok is megszabhatják, milyen véleményeknek adnak felületet, és melyeket hallgattatják el. Facebook a maga 2,5 milliárd aktív felhasználójával sok esetben már úgy működik, mint egy szuperállam: megfigyel, szabályoz, figyelmeztet, letilt és jutalmaz – annak függvényében, hogyan viselkedik a felhasználó. De milyen szabályrendszer szerint teszi ezt, ki hatalmazta föl erre, előnybe részesít-e bárkit ezzel, és milyen logikai szervezőerő sejlik fel a cenzúrázási gyakorlata mögött?

A világ népességének harmada, azaz közel 2,5 milliárd ember aktív Facebook felhasználó – a számuk pedig folyamatosan növekszik. Minden egyes percben nagyjából 510 ezer hozzászólás, 4 millió kedvelés, 293 ezer státuszfrissítés és 136 ezer új fénykép feltöltése történik a platformon. Ekkora forgalom mellett megközelítőleg 4 petabyte (4 milliárd gigabyte) új adat generálódik naponta. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy ekkora információhalmazt valamilyen formában szabályozni és szűrni kell, különben a jogsértésekre fogékony felhasználók pillanatok alatt digitális vadnyugattá változtatják a felületet, ahol kontroll nélkül történik a rabszolga-, fegyver- és drogkereskedelem.

facebook_jog.jpg

(via)

Köztörvényes bűncselekmények elkövetéséhez nem platformot biztosítani persze magától értetődő elvárás. Valószínűleg a többség egyetért azzal, hogy a Facebooknak kötelessége üldöznie és szankcionálnia az ilyesmire hajlamos felhasználókat. A jogfilozófiailag nehezebben értelmezhető egyetemes emberi jogok adaptálása a Facebook szabályrendszerébe viszont már sokkal nehezebb feladat, és egyáltalán nem magától értetődő. A szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága például sok esetben nem olyan formában érvényesül a Facebook-birodalom határain belül, mint ahogy azt józan paraszti ésszel elképzelné az ember. A kimondható és a tiltott tartalmak közötti választóvonal egyáltalán nem ott húzza meg a cég (és a legtöbb közösségi médium), mint azok az országok, ahol éppen működnek. Ez azért fordulhat elő, mert a Facebook egy felhő alapú szolgáltatás, a nemzetállamok törvénykezései pedig terület alapúak. A nagy technológiai óriásvállalatoknak nincs hazájuk, mindenhol ott vannak, így nem esnek a hagyományos törvényi szabályozások alá.

A közösségi médiumok és a különböző nemzetek jogértelmezésének egymáshoz való közelítése az internet jövőjének egyik legnagyobb kihívása, de abban mindenki egyetért, hogy ennek előbb utóbb mindenképp meg kell történnie. Mark Zuckerberg például márciusban egy Washington Postba publikált nyílt levélben arra kérte a világ kormányait, hogy a lehető leghamarabb regulázzák meg törvényi erővel a Facebookot, mivel szerinte a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy feladat ahhoz, hogy ezt egyedül a vállalat munkatársai végezzék el. A Facebook szankcionálásra viszont egyelőre semmilyen kiforrott joggyakorlat sincs. Mindenki a sötétben tapogatózik, és ódzkodik belekezdeni a törvényalkotói munkába, mivel senki sem tudja, hogyan kellene megrendszabályozni a technológiai óriásvállalatokat. Nemzetállami szinten a szándék már szinte mindenhol megfogalmazódott, többek közt a magyar kormány és annak szellemi holdudvara is felvetette már ennek a lehetőségét. Egyes vélemények szerint azonban a Facebooknak, mint magáncégnek minden joga megvan ahhoz, hogy a szabályrendszerét úgy alakítsa ki és úgy értelmezze azt, ahogy éppen kedve tartja. Jelen állás szerint pedig pontosan ez a helyzet: A Facebook egy saját maga által megírt szabályrendszer szerint hallgattatja el, tűri meg, vagy ad teret a különböző tartalmaknak és véleményeknek a felületén.

Facebook elképzelése a szólásszabadság határairól

Az egyszeri Facebook felhasználó azt gondolná, hogy a legnagyobb közösségi médium egy teljesen egzakt keretrendszert ad a posztolható, valamint tiltott tartalmak minőségéről, és pontosan lehet tudni milyen szankciókra számíthat, aki túllépi a mértani pontossággal meghúzott határokat. A valóságban viszont nem is tévedhetne nagyobbat, akinek ilyen, vagy ehhez hasonló elképzelés él a fejében a Facebook a szólás- és véleményszabadság értelmezéséről. Ehhez elég csak egy pillantást vetni Facebook alapszabályzatára, valamint felhasználási feltételeire.

facebook_szabaly.gif

(via)

 

„Közösségi alapelveinknek mindig is az volt a célja, hogy teret biztosítsanak az embereknek az önkifejezésre és a véleménynyilvánításra. Ez nem változott, és ezután sem fog. Az, hogy sikerül-e közösséget építeni, és közelebb hozni egymáshoz a világ lakóit, attól függ, hogy az emberek meg tudják-e osztani különböző nézeteiket, tapasztalataikat, ötleteiket és információikat. Szeretnénk, hogy az emberek nyíltan beszélhessenek a számukra fontos kérdésekről, még akkor is, ha vannak, akik nem értenek egyet velük, vagy kifogásolhatónak tartják őket. Egyes esetekben engedélyezzük az egyébként közösségi alapelveinkkel ellentétes tartalmak közzétételét – ha hírértékkel bírnak és közérdeket szolgálnak. Ezt csak azt követően tesszük, hogy mérlegeltük a közérdek által képviselt értéket és a károkozás kockázatát, és a nemzetközi emberi jogi szabályokat is tanulmányozzuk az ilyen döntések előtt.

(…)

„Közösségi alapelveink világszerte mindenkire és minden tartalomtípusra vonatkoznak. Az alapelvek kidolgozásakor átfogóságra törekedtünk – előfordulhat például, hogy olyan tartalmat is eltávolítunk valamely más szabályunk megsértéséért, amely egyébként nem minősül gyűlöletkeltőnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szavak eltérő dolgokat jelenthetnek, és a helyi közösségtől, nyelvtől vagy háttértől függően máshogy hatnak az emberekre. Keményen dolgozunk azon, hogy figyelembe tudjuk venni ezeket a részleteket, ugyanakkor egységesen és méltányosan alkalmazzuk a szabályokat az emberekre és önkifejezésükre.

 (…)

Véleménynyilvánítás: Küldetésünk, hogy megmutassuk a vélemények sokszínűségét. Hajlunk rá, hogy még akkor is megengedjünk bizonyos tartalmakat, ha azokat egyesek kifogásolhatónak találhatnak, hacsak a tartalom eltávolításának nincs konkrét kármegelőző hatása. Ezen túlmenően, bizonyos esetekben megengedjük az alapelveinket egyébként sértő tartalom megjelenítését, ha az kifejezetten hírértékű, jelentős vagy a közvélemény számára kimondottan fontos. Ezt csak annak mérlegelése után tesszük, hogy mekkora közérdekű értéket képvisel a tartalom a valós kár kockázatához képest.”

A fentebb idézett három bekezdés a Facebook alapszabályzatának a szólás- és véleménynyilvánításra vonatkozó részletei. A szövegezésükből félreérthetetlenül kiolvasható, hogy a közösségi oldal meglehetősen tág teret enged magának a saját szabályai értelmezésére. Lényegében olyan gumiszabályokat hoztak, amelyek hemzsegnek a különböző szubjektív tényezőktől, ami lehetővé teszi bármilyen típusú tartalom cenzúrázását, vagy közzétételét. Ilyen nehezen megfogható és szubjektíven alkalmazható kitételek például a fentiekben szereplő „hírértékű”, „jelentős” vagy a „közvélemény számára kimondottan fontos” kritériumok, amikre hivatkozva akár olyan tartalmak is visszakerülhetnek az oldalra, amelyek sértik az alapszabályzatban foglaltakat. Arról nem is beszélve, hogy a végső döntést a legtöbb esetben egy érzelmek által is vezérelt emberi lény hozza meg, ami csak tovább növeli a szubjektív faktort abban, hogy milyen tartalmakat törölnek végül.  

A Facebook kilométeres szabályzata egyébként tartalmaz úgynevezett részletszabályokat is, melyekben pontosan meghatározzák a vegytisztán tiltott tartalmak minőségét. A közösségi oldal öt, egymástól jól elhatárolható tartalomcsoportot nevez meg, melyeket minden körülmény között üldöz és töröl:

  1. gyűlöletbeszéd
  2. erőszakos durva tartalom
  3. felnőtt meztelenség és szexuális tevékenység
  4. szexuális jellegű felhívás
  5. kíméletlen és érzéketlen tartalom.

A gyerek meztelenségre egyébként  lazább szabályokat alkalmaz a Facebook, mint a felnőttek esetében, de ez a kitétel megérne egy külön posztot. 

Erre számíthat, aki megszegi a játékszabályokat

A Facebook többféleképpen is szankcionálhatja a szabályzatával ellentétes posztokat, felhasználókat. A szabálysértő tartalmakat eltüntethetik a hírfolyamból, alkalmazhatják a „shadow ban“ módszerét (ez esetben a felhasználó tud tartalmakat közzétenni, ám azokat csak ő látja, más nem), tilthatják a felhasználó hozzáférését meghatározott ideig, és törölhetik véglegesen a fiókját vagy oldalát.

Persze azzal valószínűleg szinte mindenki egyetért, hogy a részletszabályokba foglalt tartalomtípusok üldözendőek. Az viszont már sokakban ellenérzést vált ki, hogy az alapszabályzatra hivatkozva lényegében bármilyen tartalmat törölhet - illetve visszatehet - és bárkit elhallgattathat a Facebook. Ezzel a lehetőséggel pedig rendszeresen él is a közösségi oldal: a Facebook idén április és szeptember között 5,4 milliárd hamis felhasználói fiókot, és több 10 millió alapszabályzattal ellentétes posztot törölt az oldalról – persze ennek a döntő többségét nem a fentebb idézett gumiszabályokra hivatkozva, hanem jól regisztrálható, a részletszabályzattal ellentétes szabálysértése, és kamuprofilok miatt.

facebook-censorship.jpeg

(via)

Mindazonáltal megszámlálhatatlan karcos gondolat, és rengeteg közéleti véleményformáló – a teljesség igénye nélkül például Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson, Alex Jones, Laura Loomeris érintettje volt már ennek a gyakorlatnak, ami rendre széleskörű társadalmi felháborodást váltott ki.

Az index tavalyi augusztusi elemző cikke ráadásul rávilágított arra, hogy Facebooknak tényleg nem minden esetben érdeke az, hogy cenzúrázza az alapszabályzatába ütköző tartalmakat. Nettó naivitás lenne ugyanis azt hinni, hogy a legnagyobb közösségi oldalnak van valamiféle belső erkölcsi irányzéka, ami mentén szelektálja a káros tartalmakat. Az Index szerzője szerint a Facebookot – mint gazdasági szereplőt – sok esetben kizárólag a pénz motiválja, amikor cenzúráz. A közösségi médiában ugyanis mindenki éppen csak annyira akar takarítani, hogy azzal a legnagyobb profitot realizálja.

Ezt az elképzelését egy logikus matematikai egyenlőtlenséggel és a Facebookról kitiltott jobboldali politikai kommentátor, Alex Jones esetével mutatta be a szerző:

  1. Alex Jones hívei a törlés után lelépnek a Facebookról, vagy legalábbis rosszabbul fogják magukat érezni, és kevesebb időt töltenek ott. (A)
  2. Azok a felhasználók, akiket idegesítettek Alex Jones, jobban fogják érezni magukat. (B)
  3. A hirdetők, akiket zavartak Alex Jones tartalmai, jobban fogják érezni magukat. (C)

Amíg a három hatás aránya úgy néz ki, hogy A < (B + C), addig az Alex Jonesnak mennie kell, ugyanis ezt diktálja a matek, meg az üzleti logika. Ha viszont a relációs jel fordítva áll, akkor a Facebooknak minimum meg kell fontolnia, hogy töröljön-e bármit is.

Előnyben részesít-e bárkit a cenzúrázási gyakorlatával a Facebook?

A Facebook cenzúrázási gyakorlatával az egyik legnagyobb gond, hogy egy kényes tartalom sorsáról a legtöbb esetben egy hús-vér, érzelmek által is vezérelt ember dönt – ahogy ezt már korábban is említettük. A Facebook szólásszabadság értelmezésének határán táncoló posztok, kommentek, fotók, beszélgetések, csoportok, oldalak vagy események – szóval bármi, ami a regisztrált tagok által létrehozható – bejelentés nyomán jutnak el legtöbbször a moderátorokhoz. Lényegében minden Facebook-felhasználó egyfajta „besúgóként” is működik. Bárki jelenthet bármilyen tartalmat, ha úgy ítéli meg, hogy az az alapszabályzatban foglaltakkal ellentétes. A bejelentések okát minden esetben meg kell indokolni, és ha valamit kellően sokan jelentenek, akkor az a „pallosjoggal’ felruházott moderátorok elé kerül.

A Facebook moderátorok kilétéről és pontos munkavégzési metodikájáról nem sokat tudni. Ha megjelenik egy-egy hír velük kapcsolatba, akkor az rendre arról számol be, hogy csupa szorongás és kizsákmányolás az életük – egyszóval nem egy álom meló az övék. (Fontos megjegyezni a magyar nyelvű Facebook moderálása egy berlini központban történik, ám a moderátorok számáról és tevékenységéről nem sokat tudni – legalábbis a 444 egy 2018 augusztusi cikke szerint.) A Facebook azt állítja, szigorúak és objektívek a moderálási elveik, azaz a moderátorok munkájára nincs ráhatása a személy világnézetüknek, ugyanis egy részletes útmutató alapján cenzúráznak, amit minden egyes esetben pontról pontra követniük kell. Viszont már többször kiderült a múltban, hogy a moderátorok személyes preferenciája nagyon is befolyásolják a munkájukat. A Facebook háza táján például hatalmas földrengést okozott, amikor egy informatikai hírportál 2016 májusában olyan Facebook-moderátorok nyilatkozatait hozta le, akik nyíltan bevallották, hogy a konzervatív politikai véleményformálók gondolatainak és a jobboldali hírportálok posztjainak szándékosan csökkentették az organikus elérését, azaz tudatosan kevesebbszer szerepeltették a felhasználók hírfolyamában azokat.

Ilyen és ehhez hasonló botrányok miatt Mark Zuckerbergnek már többször is személyesen felelnie kellett az amerikai törvényhozás különböző szakbizottságaiban helyet foglaló képviselők és a szenátorok kényes kérdéseire. 2018 április 10-11-én például két teljes napon keresztül folyt a Facebook alapító-vezérigazgató kongresszusi meghallgatása, ahol finoman fogalmazva is cafatokra szedték a dollármilliárdos ifjú titánt. A Wired összeállítása szerint Zuckerberg 43 kérdésre például nem is tudott direkt válaszolni és csak annyit felelt: "ennek majd kollégáim utánanéznek". A több, mint másféléves kihallgatásdömping talán legikonikusabb 5 perce az volt, amikor Republikánus párt egyik prominens tagja, Ted Cruze texasi szenátor a konzervatív hangok elnémításával kapcsolatban kérdezősködött. Zuckerberg a politikusnak azt felelte, hogy

„pontosan megérti, hogy a politikai jobboldalnak azért vannak ilyesfajta aggályai, mert a nagy techcégek mind a Szilícium-völgyben találhatóak, ami történelmileg egy demokrata fellegvár. De a Facebook szabályzata kategorikusan tiltja, hogy a moderátorok személyes politikai preferenciái hatással legyenek arra, hogy mint cenzúráznak és, mint nem.”

ted_cruz_zuckerberg.jpg

(Ted Cruz texasi szenátor és Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-vezérigazgatója a kongresszusi meghallgatáson, via)

Ezzel párhuzamosan persze az amerikai baloldal, azaz a Demokrata párt sem maradéktalanul elégedett a Facebook szólásszabadság értelmezésével. Zuckerberg idén októberben ismét kongresszusi meghallgatáson járt az amerikai fővárosban a Facebook tervezett digitális kriptovalutája, a Libra miatt. A téma fő csapásirányától azonban néha eltértek a szakbizottsági tagok és a szólásszabadság kényes témájáról faggatták Zuckerberget. A szocialista elveket valló amerikai újbaloldal egyik tagja, Alexandria Ocasio-Cortez képviselőasszony például azt kérdezte, hogy mekkora hazugságot kell fizetett politikai hirdetésben reklámozni ahhoz, hogy töröljék a posztot. (A képviselő ezzel arra reflektált, hogy a közelmúltban a Facebook engedélyezte Donald J. Trump amerikai elnöknek, hogy egy összevágott, féligazságokat tartalmazó videót fizetett hirdetésként reklámozzon az oldalán.) Zuckerberg erre azt felelte, hogy hazudni csúnya dolog, de nem az ő, vagy a Facebook feladata választókat elzárni attól a szomorú igazságtól, hogy egy demokratikus megválasztott politikai döntéshozó néhanapján hazudik.

A Facebook a jövőben ráadásul a mostaninál jóval nagyobb teret biztosít a Trump által posztolt videóhoz hasonló politikai demagógiának. A közösségi oldal ugyanis szeptemberben bejelentette, hogy a politikusok esetében engedékenyebbek lesznek a szólásszabadság gyakorlása tekintetében. A techcég ezt azzal indokolta, hogy nem az ő dolguk közbeavatkozni, amikor a politikusok megszólalnak, még akkor sem, ha az állítás igazságtartalma vitatható. A vállalat ezzel az intézkedésével szeretne szabad utat biztosítani a korlátok nélküli politikai vitához.  

Leléphet a Facebookról, akinek nem tetszik az oldal cenzúrázási gyakorlata

A rendelkezésre álló információkból és hírekből egészen egyszerűen lehetetlen megítélni, hogy a Facebook bármelyik politikai közösséggel szemben elfogult lenne-e. A politikai jobb és baloldal egyaránt sértetten, és a saját igazába vetett hitétől megrészegülten támadja a Facebookot a cég szólásszabadság értelmezése miatt - külföldön és itthon egyaránt. Mivel leggyakrabban gumiszabályokra hivatkozó emberek hozzák meg a cenzúrázásról szóló végső döntést, ezért biztosan lesznek szubjektív részlehajlások, amikor egy tartalom eltüntetéséről döntenek. A rendszer sose volt hibátlan, és valószínűleg soha nem is lesz az.

Az átlagfelhasználó lényegében tehetetlen, és kénytelen a Facebook cenzúrázási gyakorlatát elviselnie, ha részesülni szeretne a közösségi oldal megszámlálhatatlan előnyéből. Aki viszont képtelen ezzel együtt élni, annak rengeteg olyan Facebookhoz hasonló közösségi oldalra van lehetősége regisztrálni, ahol a szólásszabadságot tágabban értelmezik, és akár olyan tartalmakat is közzé tehet, melyeket a Facebookon tilos lenne. A Bitchute, a MeWe, a Gab, vagy a Minds nevű oldalakon például bárki kidühöngheti magát, és a legalávalóbb tartalmakat is megoszthatja, ha épp ahhoz van kedve.

konzerv_1.png

A bejegyzés trackback címe:

https://konzervtelefon.blog.hu/api/trackback/id/tr4315307626

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.11.18. 09:23:43

@Exploiter:

A valóságban az történik, hogy vannak tabutémák, melyekben minden törlődik, ami ellene megy a hivatalos álláspontnak.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.11.18. 09:26:14

@midnight coder:

Tegyük hozzá, sok függ az embertől is.

Pl. a Népszava, a Magyar Narancs és a 168 óra jellemzően nem töröl senkit a FB-on..
A HVG, az Index, a 444 viszont nemcsak töröl kommenteket, hanem alapból kitilt.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.11.18. 09:29:11

@Exploiter:

A legszabadabb jelenleg az orosz net. Államilag csak 2 esetben van cenzúra:
- szerzői jog megsértése, de csak ha a szerző szólt, szóval pl. az orosz neten minden megvan szinte, ami máshol nincs, hatalmas torrentek, könyvek százezrével, stb.,
- terrorizmus népszerűsítése.

stoic79 · http://liberatorium.blog.hu 2019.11.18. 09:43:26

"A szólás- és véleményszabadság rendkívül nehezen definiálható jogfilozófiai fogalmak."

Ennek az oka az, hogy a legtöbben a tilos-kötelező koordináta-rendszerben próbálják meg ezt tárgyalni. Murray Rothbard-nak van egy érdekes megközelítése, mely szerint a "szólásszabadság" mint jog önmagában csak ellentmondásosan értelmezhető, és csak a tulajdonjogok számítanak. Ez a megközelítés a szólásszabadsággal kapcsolatos problémákat mind megoldja:

liberatorium.blog.hu/2016/10/21/szolasszabadsag_es_tulajdonjogok

0.5 bit 2019.11.18. 09:50:33

@Lord_Valdez: "1. A Facebook egy vállalati szolgáltatás, tehát a világ legtermészetesebb dolga, hogy saját szabályokat hoz, mint ahogy egy bármilyen egyesület is hozhat saját szabályzatot."

Régebben arról cikkeztek, hogy szórakozó helyekkel kapcsolatban már nem ilyen megengedőek. Hiába egy vállalati szolgáltatás egyáltalán nem természetes, hogy saját szabályokat hozzon.

"2. A szólásszabadság negatív jog. Azaz nem tilthatnak el a szólástól és nem indítható büntetőeljárás miatta, de azt nem jelenti, hogy bárki köteles eszközöket biztosítani ahhoz, hogy te ezt hatékonyan tudd megtenni.
Emiatt a szólásszabadság kérdése nem is értelmezhető vállalati szolgáltatások esetében."

Az előző példánál maradva egy kocsmáros kitilthat-e vendégeket csak elhangzó véleménye alapján arra hivatkozva, hogy nem köteles eszközöket biztosítani ahhoz, hogy hatékonyan beszéljen ismerőseivel?

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata így fogalmaz:

"19. cikk Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra valótekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon"

Ebben a tekintetben a "terjeszthessen híreket és eszméket" megállapítás szerint mégsem akadályozhatja ezt egy cég saját szakállára.

"3. Mint ahogy megállapítottad: semmilyen akadálya nincs saját médium létrehozásának ...."
Az előző pontban épp megállapítottad, hogy egy cég - ebben az esetben egy internetszolgáltató - kénye kedve szerint nem "köteles eszközöket biztosítani " ehhez sem.

"4. A Facebook nem csak egy felület, de egyúttal egy profitorientált vállalat is, ezért az ő kötelessége az, hogy a maximális profitot termelje a részvényeseinek. "
A kérdés itt az, hogy a profitmaximalizálás elegendő ok-e arra, hogy bármit megtegyen.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:13:18

1) az még érthető, hogy a facebook a köztörvényes dolgokat tiltja. bár a legtöbb országban simán megúsznák, ha semmit nem tiltanának, elvégre nem ők követik el a dolgot. nem a Facebook árul drogot, hanem valaki a Facebookon. sok ilyen esetben egyébként a törlés helyett a rendőrségnek jelentés lenne a fontosabb, és egyszerűbb megoldás. és akkor a rendőrség, ügyészség, bíróság majd eldönti a dolgot.

2) minden egyéb dolog tiltása teljesen indokolatlan, szubjektív dolog. pontosabban, persze, a gyűlöletkeltő tartalmak tiltása számomra szimpatikusak, de a szennyoldalak pillanat alatt megtanulták, hogy mik a határok, és, hogy ezek betartásával is lehet gyűlöletet kelteni. ráadásul az idióta náci kommentelőknek elég egy hírt beadni, tudják ők már maguktól, hogy igányozni, négerezni, muszlimozni kell. és egy részük megtanulta azt is, hogy hogy lehet cigányozni, négerezni, zsidózni úgy, hogy ne tiultsanak

3) a magyar facebook moderáció nem baloldali, hanem náci. egyértelműen a náciknak kedvez.

nacifacebook.blog.hu/

itt van dokumentálva sok száz eset.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:15:32

@MAXVAL bircaman közíró: a faszt. a facebookon hisztiznek, de virágoznak a náci szennylapok

a magyar facebook moderáció nem baloldali, hanem náci. egyértelműen a náciknak kedvez.

nacifacebook.blog.hu/

itt van dokumentálva sok száz eset.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:16:30

@MAXVAL bircaman közíró: a telefonbeszélgetés magán dolog, a facebook post kifejezetten nem az, kis autista debilke!

0.5 bit 2019.11.18. 10:17:52

"A szólás- és véleményszabadság rendkívül nehezen definiálható jogfilozófiai fogalmak."

Ez egyáltalán nem nehezen definiálható fogalom. A nehézséget az adja, hogyan lehet megoldani azt, hogy nekünk nem tetsző véleményeket mégse lehessen elmondani, de a nekünk tetszőeket meg ugyanezen szabályok szerint mégis szabadon ellehessen mondani.

Ajánlott irodalom:

A televíziós műsorok kötelező korhatár besorolási szabályai vs egri csillagok című film betiltását kérő eljárás.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:18:44

@MAXVAL bircaman közíró: a magyar telekom alapból nem is hallgathatja le a beszélgetéseidet. a facebookon meg beállítástól függően, de legtöbbször mindenki látja a kommenteket és postokat, amelyeket törölnek.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.11.18. 10:23:04

@math0:

Téged mindenhonnan tiltanak, oka: trágárságod. Lám, még a DK kampánystája is kirúgott, pedig fanatikus ballib vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:24:18

@különvélemény: a cenzura elítélésének jegyében cenzurázva közöltél egy képzeletbeli, fake news riportot. szépen lejáratod magad!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:25:21

@MAXVAL bircaman közíró: többször mondtam már, hogy soha nem voltam tagja semelyik pártnak. azt meg, hogy téged mindenhonnan kirúgnak, most soroltad fel temagad.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:26:38

@MAXVAL bircaman közíró:

a facebook egyébként nem tilt trágárkodásért

nacifacebook.blog.hu/

viszont tilt mindenféle más dologért, a magyar facebook pedig náci.

dokumentálva van, hiába hazudozol.

Alick 2019.11.18. 10:29:55

@stoic79: Létezik magántulajdon, ahol a tulajdonos szabályozhat. Ugyanakkor létezik a köz számára megnyitott magántulajdon is, ahol a hatályos törvények a mérvadóak. Ha a tulajdonos ezen túl szabályoz, akkor az privát klub és nem nyitott közösségi tér.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:30:27

@MAXVAL bircaman közíró: itt van például dokumentálva:

nacifacebook.blog.hu/2019/08/22/kesz_rohej_hogy_naci_facebook_moderatorok_micsoda_idiotak

a tiltás oka gyűlöletbeszéd. egy büdös trágár szó sem volt a postban.

a tiltás egyszerűen tévedésen alapul, mert a post nyilvánvalóan ironikus volt, ott is volt a smiley. de a hülye moderátorok ezt nem értették, vagy nem akarták érteni. továbbá ilyenért a szennylapokat egyáltalán nem tiltják, csak a nem náci oldalakat.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:31:38

@Alick: a tulajdonos a köz számára megnyitott magántulajdonán is szabályozhat. ez nem jelenti azt, hogy ez jó ötlet, szerintem a facebook moderáció alapjában hülyeség.

2019.11.18. 10:33:44

@midnight coder:

Erre ékes példa a Sixx (Varga Attila) nevű faszkalap.
De pofájuk az van, amikor kiírják - pénzért kuncsorogva -, hogy a vélemény számít.
Egy faszt. Én addig egy buznyákot nem küldök, amíg folyik az egyéni vélemények alapján történő cenzúrázás.
A minap kértem több alkalommal is, hogy az egészségügyi blogokból töröljék az összes hozzászólásomat, mert nincs sok időm hátra, és nem szeretnék nyomot hagyni olyan blogon, ahol szintén cenzúráznak.
Egy hónap után törölték, miután leküldtem a fészkes fenébe a moderátort.

Szóval a lényeg.
Csak a kimondottan erőszakos és gyűlöletkeltő beszédet, tartalmat, valamint a gyermek -, és erőszakos pornót kell tiltani. A többi az önszabályozó rendszerben amúgy is lapátra kerül.
Értsd: ha nem eteted, egy idő után abbahagyja.
Ennyi.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:35:06

@0.5 bit: "Az előző példánál maradva egy kocsmáros kitilthat-e vendégeket csak elhangzó véleménye alapján arra hivatkozva, hogy nem köteles eszközöket biztosítani ahhoz, hogy hatékonyan beszéljen ismerőseivel?"

ha csak az asztalnál beszélgetnek, akkor nem tilthatja ki őket, mivel igazából semmi köze hozzá, hogy miről beszélgetnek, és igazából akkor hallgatózott.

ugyanakkor egy kocsmáros azt nem kell, hogy eltűrje, hogy nála alapítsák meg a náci pártot, nyilvánosan,

itt van valahol a határ.

egy nyilvános facebook oldalt tehát lehet moderálni, bár, ahogy kifejtettem, szerintem inkább minimálisra kellene szorítani a moderációt, mert csak bajos, és nem tud igazságos lenni.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.11.18. 10:35:59

@math0:

Ne kamuzz, a múltkor még büszke voltál, hogy a Gyurcsány-Dobrev klán alkalmazott szövegírónak. Csak aztán ki is rúgtak 48 órával később.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:37:53

@apro_marosan_petergabor: a magyar Facebook moderáció náci

nacifacebook.blog.hu/

dokumentálva van .

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:38:48

@MAXVAL bircaman közíró: Ne kamuzz! A múltkor még büszke voltál, hogy a te vagy Orbán felszopója.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:40:06

@MAXVAL bircaman közíró: "A HVG, az Index, a 444 viszont nemcsak töröl kommenteket, hanem alapból kitilt. "

téged mindenhonnan kitiltanak, mert egy trágár, elmebeteg selejt vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:41:05

@MAXVAL bircaman közíró: Ne kamuzz! A múltkor még büszke voltál, hogy a te vagy Orbán felszopója. Még videókat is mutattál. Nem áll már fel a kis csuti gecinek. De te segítesz neki.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:41:51

@Leooo: a magyar Facebook moderáció náci

nacifacebook.blog.hu/

dokumentálva van .

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 10:42:23

@kéki béla: a magyar Facebook moderáció náci

nacifacebook.blog.hu/

dokumentálva van .

steery 2019.11.18. 10:58:07

A fészbuknak jelenleg nincs alternatívája. Mivel az összes hasonló oldal messze le van maradva mögötte technikailag, felületileg, nyelvileg, létszámában. A közösségi oldal lényege, hogy mindenki rajta van és könnyen megtalálható, elérhető egy platformon. Ha ezt szétszedjük több külön közösségi oldalra, amik közt nincs átjárás, akkor azzal darabokra vágjuk a közösséget: elszigetelt digitális résztársadalmak jönnek létre. Ami pont az ellentéte az egész dolog lényegének. Ezt könnyen orvosolni lehetne a különféle közösségi oldalak szoftveres összekapcsolásával, átjárhatóságával, ami viszont rövid úton digitális polgárháborúhoz vezetne, mert mindenki el akarná szipkázni a rendszer előnyeit (bevétel, népszerűség) magának a többiektől, míg rájuk lőcsölné a hátrányait (költségek, jogi huzavonák).

Épp ezért csak egyetlen globális közösségi felületnek van értelme. Ami viszont nem lehet se egy ország, se egy magánvállalat tulajdonában és nem felügyelheti egyetlen érdekcsoport sem. Meg kell valósítani a globális, elosztott közösségi hálózatot, ahol nincs cenzúra. És utána együtt kell élni az ellenőrizhetetlenségével és korlátozhatatlanságával, bármilyen sötét és gonosz bugyrok is alakuljanak ki benne emiatt. És bármennyi hazugság, tévedés, ostobaság és álhír árassza el az egészet. Na ez az, amire viszont senki sem hajlandó. Mindenki hatalmat akar gyakorolni az emberiség kommunikációja, vélemény nyilvánítása és végsősoron a gondolkodása felett. Ezért bukta ez a nagy kötélhúzás, aminek kb. soha nem lesz vége, noha simán megoldható lenne.

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.11.18. 11:35:54

A fő probléma mindig is a KETTŐS MÉRCE.
Nagyon gyakori , hogy egy adott oldalon törölnek egy mindenféle kommentálás nélküli képet, más oldalakon meg ott lehet vidáman. Moderátori intézkedés esetén is az egyik RENDBEN lévő, a másik meg mondjuk "gyűlölet keltő."
A f@szbuk valóban elsősorban csak üzlet, de már nagyon várom, hogy legyenek komoly konkurenciái. Mert túlságosan visszaél a hatalmi pozíciójával

Alick 2019.11.18. 11:47:22

@math0: Arra gondoltam, hogy ha egy szórakozóhelyen a tulajdonos megbízásából a portás dönti el, hogy ki léphet be és a vendégekre vonatkozóan vannak speciális, az általános jogszabályokon túli háziszabályok, akkor az de facto privát klub,

Alick 2019.11.18. 11:52:13

@steery: Ha a jogszabályi előírások nem gumiszabályok, hanem pontosan definiált korlátok lennének, akkor annak betartatását jó hatásfokkal lehetne robotizálni. Már ha nem a fent említett "privát klub" megközelítésről van szó.

0.5 bit 2019.11.18. 12:36:03

@math0: "ha csak az asztalnál beszélgetnek, akkor nem tilthatja ki őket, mivel igazából semmi köze hozzá, hogy miről beszélgetnek, és igazából akkor hallgatózott."

Ezek szerint bármit amit az ember az ismerőseinek ír ahhoz a facebook-nak semmi köze, nem cenzúrázhat, mert az olyan mint egy asztaltársaság.

Amikor valaki más posztjához szól, ahhoz szintén semmi köze a facebook-nak, mert az olyan mintha valaki beszédbe elegyedik a szomszéd asztalnál ülőkkel. Itt a másik asztaltársaság küldheti el az illetőt nem a kocsmáros.

"ugyanakkor egy kocsmáros azt nem kell, hogy eltűrje, hogy nála alapítsák meg a náci pártot, nyilvánosan,
itt van valahol a határ."

Ezt meg a facebook saját maga (illetve valamilyen algoritmusa) pakolja be idegeneknek vagyis mintha a kocsmáros adott asztalnál elhangzott "bölcsességeket" kiírná a kocsma falára és ha később kiderül, hogy nem tetszik akkor nem saját magát hibáztatná, hanem a vendéggel szemben alakalmaz retorziót.

0.5 bit 2019.11.18. 12:40:37

@Alick: "Ha a jogszabályi előírások nem gumiszabályok, hanem pontosan definiált korlátok lennének, akkor annak betartatását jó hatásfokkal lehetne robotizálni."

Egy ilyen algoritmus betiltotta volna az Egri Csillagok című filmet. Ott a korhatár besorolás pontosan definiálta a korlátokat, csak épp nagyon nehéz olyan kritériumokat felállítani amelynél alacsony a "téves elfogadás" és "téves elutasítás" aránya.

CleanYourRoom 2019.11.18. 13:15:10

Az itt habzó szájjal nácizók egyébként kommunisták, libsik, cionisták vagy szimplán magyargyűlölő rasszisták?

kéki béla 2019.11.18. 14:42:34

@CleanYourRoom: nem kéne egyenlőségjelet tenni a senkiházi, gyáva náci fajtátok és a magyarok közé. Akkor nem kéne gondolkodni: a nácizók rendes emberek, akik undorodnak a takonygerincű csürhétől.

Alick 2019.11.18. 14:48:03

@0.5 bit: Ha nem definiáljuk jól a kontextusokat, akkor a Grimm meséket is betiltaná.
:)

Alick 2019.11.18. 14:49:46

@kéki béla: Minden párt, politikai nézet képviselői között van "takonygerincű csürhe".

Sadist 2019.11.18. 15:05:04

@kéki béla: Pedofil vagy. El kéne takarodnod az internetről.

kéki béla 2019.11.18. 15:19:22

@Sadist: ugye nem gond, ha rövidesen hivatalos levelet fogsz kapni?

gigabursch 2019.11.18. 16:39:54

Van egy egyszerű megoldás.
F@szbúk negatívnak maradni.

gigabursch 2019.11.18. 16:41:54

@Látens Inszinuáció:
1) a sixx nevű indexes főfasztahó tényleg megérett arra hogy a Jóisten moderálja az êlők sorából.
2) még mindig: jobbulást és kitartást!

gigabursch 2019.11.18. 16:43:06

@kéki béla:
Hagyd már ezt az internáci dumát. Unalmas.
Ettől sokkal több eszed van.

gigabursch 2019.11.18. 16:46:39

@steery:
Közösségi tulajdon?
Két megoldás van
1) fészbúk Zrt., ahol minden rég tulajdonos
2) a nêp nevében államosítani. => Kommunizmus 2.0

Sadist 2019.11.18. 17:35:31

@kéki béla: Látom, érzékeny pontra tapintottam.

Sadist 2019.11.18. 17:50:41

@Lord_Valdez: "1. A Facebook egy vállalati szolgáltatás, tehát a világ legtermészetesebb dolga, hogy saját szabályokat hoz, mint ahogy egy bármilyen egyesület is hozhat saját szabályzatot."

Rosszul tudod, csávó. A facebook, youtube, google attól függően, hogy miként definiálja magát, attól függően vonatkoznak rá bizonyos szabályok. Ha kiadóként, akkor nyugodtan megteheti, hogy cenzúrázza a neki nem tetsző dolgokat és csak olyan tartalmakat enged a felületére, amilyeneket akar, ebben az esetben viszont MINDEN felelősség az övé. Míg ha platformként definiálják magukat, akkor csak és kizárólag a törvénybe ütköző tartalmakat távolíthatják el (jogvédett, kiskorúakra káros tartalmak, nyílt uszítás, erőszakra buzdítás, stb.), minden mást véd a szólásszabadság joga. Ez esetben bármiféle mocskolódó, gyűlölködő tartalmat meg kell tűrniük a felületükön, amíg azok konkrétan nem szólítanak fel cselekvésre.
A probléma abból van, hogy ezek a szilícium-völgyi nagy tech cégek mindkét státusz előnyeit akarják a hátrányok és a velük járó felelősség nélkül.

Sadist 2019.11.18. 17:56:01

@midnight coder: Engem a 444-ről tiltottak ki, máig nem tudom, hogy miért. Írtam a moderátoroknak egy teljesen nyugodt hangvételű levelet, amiben megkérdeztem, de basztak válaszolni. Az viszont, hogy "akasszuk fel a politikusokat", simán maradhatott.

kéki béla 2019.11.18. 18:15:06

@Sadist: hogy mennyire érzékeny, azt rövidesen megtudod.

kéki béla 2019.11.18. 18:15:34

@Sadist: látva az előzményeidet, nem csoda, hogy nem válaszoltak.

kéki béla 2019.11.18. 18:16:36

@gigabursch: mit hagyjak? Miért ne nevezzem nevén? Rasszista, nacionalista, agresszív, ostoba csürhe, az biza náci...

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 19:51:48

@steery: miért kéne? egyáltalán, honnan a faszból vetted, hogy amit írsz lehetséges?!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 19:55:08

@IGe.: mivel a moderációs elvek sose definiálhatóak teljesen, és mivel a moderálást olyan emberek végzik, akik alkalmi munkában, betanítás nélkül dolgoznak, sose találkoztak a facebook cég magjával, ezért természetesen olyan kurva kettős mércék vannak, mint a ház.

Zuckerberg idióta volt, amikor bevezette a moderációt, idiótán dolgozták ki az elveket, és a kontroll, minőségellenőrzés, feedback rendszer is pocsék.

a magyar facebook moderáció például totál náci, és ez a központban senkinek nem tűnik fel, nem tesznek ellene semmit,

nacifacebook.blog.hu/

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 19:57:36

@Alick: a Facebook belépést illetően nem nagyon válogat. a másik, hogy olyan kurva nagy nyilvánossága van, hogy privát klubenak nevezni ostobaság volna. ha meg nem akarod a párhuzamodból ezt kihozni, akkor mi a faszt akartál vele?!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 19:59:17

@Alick: moderációs elveket nem lehet pontosan definiálni. ezért hülyeség a moderáció. soha, sehol nem láttam még olyan moderációt, ahol az elveket definiálni tudták volna, és ahol ne lett volna mindenféle önkényeskedés.

az emberekre ugyanis kurvára jellemző, hogy amint kapnak egy kis hatalmat, állatként kezdik kiélni magukat.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:10:46

@0.5 bit: "Ezek szerint bármit amit az ember az ismerőseinek ír ahhoz a facebook-nak semmi köze, nem cenzúrázhat, mert az olyan mint egy asztaltársaság."

1) a facebookon olyan szák körben, mint egy asztal mellett, nagyjából csak messengeren tudsz írni a másiknak, szerintem azt nem is moderálja a facebook

2) ha az ismerősöd postját kommenteled, akkor azt legtöbbször bárki láthatja. ha korlátozva van, akkor is általában több száz ember. még mindig elég nagy nyilvánosság egy asztaltársasághoz képest.

3) továbbá a kocsmában az asztalhoz kifejezetten azok ültek le, akik abban a beszélgetésben részt akartak venni. a facebook meg az orrod alá nyomja a kommentet akkor is, ha nem kérted. ezért a facebook azt gondolja, hogy a te érdekedben szűri azt. nem értek egyet azzal, hogy ez így jó, de némi elv még mindig van mögötte

"Amikor valaki más posztjához szól, ahhoz szintén semmi köze a facebook-nak"

szerintem aláírtad, hogy a facebook számára elérhetőek a tartalmak, amiket postolsz vagy kommentelsz. a kocsmában nem írtál alá ilyet.

"Ezt meg a facebook saját maga (illetve valamilyen algoritmusa) pakolja be idegeneknek vagyis mintha a kocsmáros adott asztalnál elhangzott "bölcsességeket" kiírná a kocsma falára és ha később kiderül, hogy nem tetszik akkor nem saját magát hibáztatná, hanem a vendéggel szemben alakalmaz retorziót. "

a facebook nem egy személy, hanem egyrészt egy cég, sok személlyel, másrészt egy program-rendszer. a program-rendszer nem személy, és a facebookot vezető irányító személyekkel kurvára nem azonos. amikor a facebook algoritmus kirak egy postot, akkor az mindenféle dolgoktól függ, de azoktól a szempontoktól nem, amit a moderációban akarnak érvényesíteni. tehát a moderációs szempontoktól függetlenül, automatikusan kerül ki. tehát egészen más a helyzet, mint amit a kocsmárossal leírtál.

én nem értek egyet azzal, hogy a facebookot, vagy bármi mást moderálni kéne, mert csak elbaszottul lehet. de jogilag rendben van a dolog, sőt, erkölcsileg a facebook vezetésének ilyen igénye rendben lenne, csak fel kéne fogniuk, hogy úgyis csak elbaszottul tudják megcsinálni, és emiatt sokkal nagyobb a kára, mint a haszna.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:13:05

@0.5 bit: "Ott a korhatár besorolás pontosan definiálta a korlátokat, csak épp nagyon nehéz olyan kritériumokat felállítani amelynél alacsony a "téves elfogadás" és "téves elutasítás" aránya. "

ha a kritériumok pontosak akkor nem okoznak téves besorolást. fogalomzavarban szenvedsz. a téves besorolások nagy aránya az emberi hibák miatt van, meg amiatt, hogy a definíciók kurvára nem pontosak, de nem is lehetnek azok. lehetetlen pontos moderációs elveket felállítani.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:13:54

@CleanYourRoom: te olyan korlátolt vagy, hogy más lehetőség nincs is a te kis fake univerzumodban?!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:15:08

@CleanYourRoom: azonkívül, hogy kihagytál lehetőségeket, liberális vagyok, ezt lehet mondani. liberálisnak lenni nem bűn, sőt. nácinak lenni az.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:16:33

@Alick: de a nácik ebben toronymagasanvezetnek

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:20:05

@CleanYourRoom: a nácik 90%-a ugrik arra, ha megmondják, hogy ők nácik. tudják ők nagyon jól, hogy úk a világ selejtjei.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:23:03

@CleanYourRoom: én liberális vagyok, és büszke vagyok rá. te náci vagy, és szégyelled. van okod. tényleg szánalmas vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:26:09

@Sadist: "Ha kiadóként, akkor nyugodtan megteheti, hogy cenzúrázza a neki nem tetsző dolgokat és csak olyan tartalmakat enged a felületére, amilyeneket akar, ebben az esetben viszont MINDEN felelősség az övé. "

a faszt. már csak azért sem, mert a facebook moderációja eleve nem teljes: feljelentés nélkül nem is vizsgálnak postokat.

és az égadta világon semmi elvi akadálya nincs egy ilyen köztes megoldásnak. nem mondom, hogy jó, de megtehetik. jogi akadálya nincs, nem is erkölcstelen, csak szerintem nem lehet jól megcsinálni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2019.11.18. 20:38:13

@MAXVAL bircaman közíró:
Jól látod. Joga van hozzá.

@0.5 bit:
A liberális álláspont szerint a szórakozó helyek is megtehetik.

Igen. Magánterület, azt enged be és szolgál ki, akit akar.

De arról szó nincs, hogy oda kell adnia bárkinek is a szerverét, hogy rajta csináld. Ez olyan abszurd lenne, mint ha odalép valaki hozzád, hogy telefonálnia kell és te köteles lennél odaadni a telefonodat.

Így van. Nem véletlen, hogy pont az amerikai libertáriusok a leghevesebb ellenzői a net semlegességnek, mert beavatkozik a szolgáltató magánügyébe.

A bármit szó jelentésétől függ. Pl. nem árulhat rabszolgákat

.@Sadist:
Akármiként definiálják magukat, nem kötelesek szolgáltatni. Bárkitől megtagadhatják a szolgáltatást.

0.5 bit 2019.11.18. 20:43:22

@math0: "ha a kritériumok pontosak akkor nem okoznak téves besorolást"

17 éve volt, már nem emlékszem minden részletre. A kirtériumok pontosak voltak, rá lehetett illeszteni az egyes jelenetekre csak épp nem erre gondolt a "költő" amikor a kritériumrendszert felállította. Amit egy gyors google keresés kidobott a témában:

"... a Gárdonyi regényén alapuló alkotás az ORTT nemrégiben közzétett állásfoglalása szerint nemhogy 18 éven felülieknek való, hanem egyenesen az V. kategóriába, tehát a "televíziós közzétételre nem alkalmas" műsorok közé tartozik.
...
4. "Ugyancsak az V. kategóriába kell sorolni azokat a műsorszámokat, amelyek a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására alkalmasak, azáltal, hogy: (...) az ábrázolt erőszakos cselekedetek szadisztikus módon kerülnek ábrázolásra, azaz az erőszak elkövetése vagy az áldozat szenvedése kapcsán érzett öröm vagy élvezet dramaturgiailag kiemelt"

Gondoljunk csak a várvédő asszony kaján vigyorára, miközben a létrán érkező török vendégmunkásra éppen forró szurkot öntött. "

Forrás:
index.hu/kultur/media/orttegri/

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:50:28

@0.5 bit: "csak épp nem erre gondolt a "költő" amikor a kritériumrendszert felállította."

pontosan ezt nevezik NEM pontos kritériumrendszernek. te tényleg ilyen idióta vagy?!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 20:56:57

@0.5 bit: "Ugyancsak az V. kategóriába kell sorolni azokat a műsorszámokat, amelyek a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására alkalmasak, azáltal, hogy: (...) az ábrázolt erőszakos cselekedetek szadisztikus módon kerülnek ábrázolásra, azaz az erőszak elkövetése vagy az áldozat szenvedése kapcsán érzett öröm vagy élvezet dramaturgiailag kiemelt"

meg is mondom neked, hogy ebben mennyi helyen van pontatlanság.

"erkölcsi fejlődés" nem objektív
"súlyosan" egy fokozati kérdésben egy pontosan definiálatlan határ
"alkalmas" hipotetikus, pontosan eldönthetetlen
"dramaturgiailag kiemelt" szubjektív
"az erőszak elkövetése vagy az áldozat szenvedése kapcsán érzett öröm" igazából nem tudható, hogy egy valós esetben az adott nő mi felett érzett örömöt, de ráadásul egy fiktív esetről van szó, a színész színészkedéséből ez még kevésbé dönthető el. tehát az csak merő hipotézis, hogy mi felett érezte az örömöt.

és eme pontatlanságok miatt tényleg lehetőség van betiltani a filmet, vagy tovább engedni, a cenzor mindenkori kedve szerint.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 21:01:12

@0.5 bit: "erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására alkalmasak"

btw az egri csillagok forgatásakor valóban nem számoltak azzal, hogy a film súlyos török-utálatot válthat ki nagy tömegekben. értve ezalatt azt is, hogy még ha valaki el is kezdi utálni a törököket, ez akkor nem számított annyira súlyos dolognak. és itt egészen prózai dologra gondolok, nem arra, hogy akkoriban még nem voltak olyan érzékenyek a nacionalizmusra, mert voltak. praktikus okokra gondolok: törökök nagyon kontrolláltan voltak csak jelen hazánkban, illetve a rendőrség által jobban kontrollált ország voltunk. nem fordulhatott elő, hogy a magyar gárda elkezd nekimenni a török madraszáknak.

Sadist 2019.11.18. 22:01:48

@kéki béla: Húha, nagyon beszartam, pedokám :D

Sadist 2019.11.18. 22:09:38

@math0: Na, itt a másik pedofil.

Sadist 2019.11.18. 22:16:55

@Lord_Valdez: "Akármiként definiálják magukat, nem kötelesek szolgáltatni. Bárkitől megtagadhatják a szolgáltatást."

Szolgáltatni nem kötelesek, de ha szolgáltatnak, akkor vonatkoznak rájuk szabályok, pl. nem tagadhatják meg valakitől a szolgáltatást pusztán azért, mert nem tetszik a véleménye.
Olyan ez, mint hogy nem kötelező kocsmát üzemeltetned, de ha kocsmát üzemeltetsz, akkor pl. nem tilthatod ki a C-kategóriásokat, nem diszkriminálhatsz semmi alapján.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.18. 22:51:12

@Sadist: Látom, érzékeny pontra tapintottam. Náci vagy, de szégyelled, mert tudod, hogy selejt vagy.

0.5 bit 2019.11.18. 23:48:20

@math0: "pontosan ezt nevezik NEM pontos kritériumrendszernek. te tényleg ilyen idióta vagy?!"

Egy pontos jól körülhatárolt egyértelmű szempontrendszer nem garancia arra, hogy a kívánt hatást fogja elérni.

Ha az a feltétel, hogy pl. náci vezetők nevét nem szabad leírni, akkor:

"A kefebajszú volt a legnagyszerűbb politikus" át fog menni a szűrőn viszont
a "Megnéztem a Bukás filmet Hitler utolsó napjairól" bejegyzést meg törlik a posztolóval együtt.

A szempontrendszer a fenti példában kellően pontosan határozta meg mit nem lehet leírni, de ettől még nem lett jó, mert nem teljesítette azt amit készítője az írosztala mellett eredetileg kigondolt.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 00:01:12

@0.5 bit: az, hogy a kívánt hatást éri-e el, az egy másik kérdés. tereltél az eredeti kérdéstől, hogy a kritériumrendszer nem is lehet pontos, és a példádban sem volt az. mi lenne, ha elismernéd, hogy hülyeséget írtál, és nem mellébeszélnél?

0.5 bit 2019.11.19. 00:07:14

@math0: "btw az egri csillagok forgatásakor valóban nem számoltak azzal, hogy a film súlyos török-utálatot válthat ki nagy tömegekben."

Ez még az első Orbán kormány idejében volt. Úgy gondolta az ORTT, hogy majd ő jól megszabályozza a televizós társaságokat. Szépen meghatározták, hogy milyen szempontok szerint milyen kategórába kell sorolni a műsorkat.

Akkor vezették be az internetes körökben csak KÉJ karikának nevezett jelölést (az ORTT akkori vezetőjének neve után: Körmendi-Ékes Judit volt a neve, ha jól emlékszem), amit többen nem fogadtak kitörő örömmel. Ennek a szabályozásnak a "trollkodása" volt a fenti panasz. Az volt az elmélet, hogy a saját szabályai szerint az ORTT-nek be kellett volna tiltania az Egri Csillagokat. Ez a lépés viszont megmutatta volna, hogy a fenti szabályozás rossz. Végül ha jól emlékszem formai okokra hivatkozva utasították el, mert akkoriban két részletben adták le (egyik felét egyik nap, a mások felét meg a követkető nap) a beadvány meg csak az első részt jelölte meg, de a második részre is hivatkoztak.

A sárga karikák azóta is ott virítanak a magyar sugárzású adókon.

Az egész történetnek nincs köze a törökökhöz, csak egy hasonló szabályozáshoz, mint amivel most a facebook is próbálkozik. Zuckerbergék olyan szabályokat hoztak, hogy bármi lehet akár szögletes akár kerek, azt tiltanak vagy engednek amit akarnak.

0.5 bit 2019.11.19. 00:12:09

@math0: "tereltél az eredeti kérdéstől, hogy a kritériumrendszer nem is lehet pontos"

Nem tereltem. A szabály attól pontos, hogy egyértelműen megállapítható, hogy valami betartja vagy megszegi a szabályt. Olyan mint a 100 km/h sebesség korlátozás. A rendőr megnézi a trafipaxot és meg tudja mondani valaki betartotta-e vagy sem.

A másik oldala, amikor a kresz-ben az "út és látási viszonyoknak megfelelő sebesség" szerepel, ez már nem pontos, mert nem lehet pontosan megmondani, hogy a fenti úton esőben/hóban pl 78 vagy 82 km/h vagy bármi más a megfelelő sebesség.

Sadist 2019.11.19. 00:26:13

@math0: Szerinted érdekel bárkit is, hogy mit ugat egy gyerekbántalmazó pedofil? :)

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2019.11.19. 05:31:31

@Lord_Valdez:

Akkor kitilthatom a zsidókat is a boltomból, meg a szóraközóhelyről a cigányokat. S az amerikai cukrász meg a brit hotel nem köteles kiszolgálni homokosokat

midnight coder 2019.11.19. 06:48:35

@math0: Az hagyján, de amikor a törökök elfoglalták 150 évig az országot, ők sem gondoltak arra, hogy ez mennyire károsan befolyásolja a későbbiekben a törökök és általában az iszlamisták magyarországi megítélését. Vagy csak pont leszarták.

gigabursch 2019.11.19. 07:38:41

Kéki Béla = Brendel Matyika?

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 07:41:37

@Sadist: "Szerinted érdekel bárkit is, hogy mit ugat egy gyerekbántalmazó pedofil? :) "

nem, ezért le is szarunk téged. azt, hogy szadista is vagy, kihagytad.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 07:44:43

@0.5 bit: most tematikusan nem tereltél, viszont nem érveltél, és ilyen értelemben mellébeszélsz. nem az volt a kérdés, hogy magyarázd el, hogy mi a "pontosság". fogalma. a kérdés az volt, hogy nem lehet pontos kritériumrendszert felállítani, és a példádban, állításoddal szemben, nem volt pontos a kritériumrendszer.

állítottál valamit. cáfoltam. mi lenne, ha elismernéd, hogy hülyeséget állítottál?

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 07:45:33

@0.5 bit: te totál zizi vagy. ez mind mellébeszélés.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 07:46:05

@Sadist: Látom, érzékeny pontra tapintottam. Náci vagy, de szégyelled, mert tudod, hogy selejt vagy.

0.5 bit 2019.11.19. 07:59:58

@math0: "... nem az volt a kérdés, hogy magyarázd el, hogy mi a "pontosság". fogalma."

Pedig úgy tűnik szűkséges volna meghatározni, mert úgy tűnik mást értesz pontosság alatt:

Egy kritérium rendszerre milyen fogalmat használsz, ha egyértelműen és egyszerűen megállapítható, hogy valami megfelel neki vagy sem?
Egy kritérium rendszerre milyen fogalmat használsz, ha alkalmazása épp azt a hatást éri el, amelyet szántak neki?

Sadist 2019.11.19. 08:14:42

@math0: Látom, érzékeny pontra tapintottam. Pedofil vagy, de mellette még annyira pszichopata is, hogy még csak nem is szégyelled.

gigabursch 2019.11.19. 11:41:14

@Sadist:
Bennem csak felmerült, mert elég hasonló a nyelvezetük és gondolkodásuk.

De mindenféle ip-cím, meg hasonlók körök túlmutatnak az informatikai képességeimen.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 20:58:20

@Sadist: Látom, érzékeny pontra tapintottam. Náci vagy, de szégyelled, mert te is tudod, hogy selejt vagy.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 21:00:09

@0.5 bit: "Egy kritérium rendszerre milyen fogalmat használsz, ha egyértelműen és egyszerűen megállapítható, hogy valami megfelel neki vagy sem?"

a példád kritériumrendszere pontosan NEM ilyen volt.

"Egy kritérium rendszerre milyen fogalmat használsz, ha alkalmazása épp azt a hatást éri el, amelyet szántak neki? "

ez biztos nem a "pontosság" fogalma, hanem az "meggondoltság" fogalma.

elmebeteg vagy, a magyar szavak jelentését sem ismered.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.11.19. 21:01:35

@0.5 bit: például apád, úgy látom, hogy azért ütött, hogy okosabb legyél, és bár nagyon pontosan pofán talált, de nem a kívánt hatást érte el, hanem éppen ellenkezően.

Sadist 2019.11.19. 21:11:37

@math0: nyenyenyenyenyeeeeenyeeeee pedo vagy

Sadist 2019.11.19. 21:17:47

@gigabursch: Ezek buta kis trogloditák, nem gondolkodnak, hanem csak böfögik vissza, amit a pártközpontban mondanak nekik. Értelmes párbeszédet nem lehet velük folytatni se online, se offline, de utóbbinak megvolna az az előnye, hogy felrúghatod őket és a szájukba foshatsz.

Brendel Mátyás · http://ateistaklub.blog.hu/ 2019.11.19. 21:28:36

@Sadist: "trogloditák"

lebuktál, tudom, hogy kinek ez a szava járása.

Sadist 2019.11.20. 00:44:42

@gigabursch: Az a legkeményebb, hogy náciznak orrba-szájba, ennek a fosarcú szardarabnak meg náci karlengetős profilképe van :D
süti beállítások módosítása